Creditinfo gjaldþrota spjald

alt text

Kennitala:

Kennitala viðskiptamanns.

Athugasemd:

Athuga við gjaldþrot.

Nafn:

Nafn viðskiptamanns.

Kennitala dóms:

Kennitala dómsstóls sem úrskurðaði um gjaldþrot.

Nafn dóms:

Nafn dómsstóls sem úrskurðaði um gjaldþrot.

Dags. gjaldþrots:

Dagsetning sem gjaldþrotið var úrskurðað.

Síðasta stjórn skipuð:

Dagsetning sem síðasta stjórn var skipuð.

Aðgerðir:

Stöður:

Opnar stöður þátttakanda í þessu gjaldþroti. Sjá nánari lýsingu hér.

results matching ""

    No results matching ""