Creditinfo Spjald

alt text

Almennt

Kennitala:

Kennitala viðskiptamanns.

Nafn:

Nafn viðskiptamanns.

Gjaldþrot:

Líkur á ógjaldfærni:

Talan sem Creditinfo skilar um líkur á ógjaldfærni.

Var hægt að skora líkur á ógjaldfærni:

Já eða nei.

Er ógjaldfær:

Já eða nei.

Vanskil

Líkur á alvarlegum vanskilum:

Talan sem Creditinfo skilar um líkur á alvarlegum vanskilum.

Var hægt að skora líkur á vanskilum:

Já eða nei.

Er í alvarlegum vanskilum:

Já eða nei.

Upplýsingar

Vanskilaflokkur:

Vanskilaflokkur sem viðskiptamaðurinn er í.

Vanskilaflokkur á ensku:

Vanskilaflokkur sem viðskiptamaðurinn er í, á ensku.

Athugasemd:

Athugasemd á skráningunni hjá Creditinfo.

Athugasemd á ensku.

Athugasemd á skráningunni hjá Creditinfo, á ensku.

CIP vöktun

Er í CIP vöktun:

Já eða nei.

Síðasta CIP vöktunar staða:

Staða síðasta CIP vöktunar.

Síðasta CIP vöktunarstaða á ensku:

Staða síðasta CIP vöktunar, á ensku.

CIP

Uppfæra CIP:

Sækir nýja CIP einkunn (e. CIP Score) fyrir viðkomandi viðskiptamann.

Aukningarbreytur:

Opnar listi yfir CIP breytur. Sjá nánari lýsingu hér.

Lækkunarbreytur:

Opnar listi yfir CIP breytur. Sjá nánari lýsingu hér.

Vanskil

Vanskil:

Opnar upp lista af vanskilum fyrir viðkomandi viðskiptamann. Sjá nánari lýsingu hér.

Libra-Vanskilaskrá:

Opnar upp spjald sem sýnir ítarlegri vanskilaupplýsingar um viðkomandi viðskiptamann. Sjá nánari lýsingu hér.

Aðgerðir:

Bæta í vöktun:

Bætir viðkomandi viðskiptamanni í viðskiptamanna vöktun. Í framhaldi breytist reiturinn "Er í CIP vöktun" í Já.

Fjarlægja úr vöktun:

Fjarlægir viðkomandi viðskiptamann úr viðskiptamanna vöktun. Í framhaldi breytist reiturinn "Er í CIP vöktun" í Nei.

Tengt:

Vöktunarsaga:

Opnar upp lista af öllum vöktum sem safnað hefur verið fyrir þann viðskiptamann. Sjá nánari lýsingu hér.

Creditinfovöktun:

Opnar Creditinfo vöktun þar sem sést m.a. hversu margir eru í vöktun. Sjá nánari lýsingu hér.

Creditinfostillingar:

Opnar Creditinfo stillingar. Sjá nánari lýsingu hér.

results matching ""

    No results matching ""